Aerotèrmia i plaques solars: una combinació ideal per optimitzar el consum elèctric

8 d'agost de 2023

Aerotèrmia i plaques solars: una combinació ideal per optimitzar el consum elèctric

La combinació entre aerotèrmia i plaques solars ha creat una de les millors sinergies energètiques de l’actualitat. No només per la seva eficiència i la reducció d’emissions contaminants, sinó també per la seva capacitat d’optimitzar el pressupost familiar… Vegem per què!

L’aerotèrmia i les plaques solars són dues tecnologies que han guanyat popularitat a Espanya. A causa de la seva capacitat per optimitzar el consum elèctric i reduir la dependència de fonts d’energia convencionals, han estat rebudes positivament per les famílies. Combinant l’eficiència de l’aerotèrmia amb l’energia renovable generada per les plaques solars, s’obté un sistema altament eficient i sostenible.

L’aerotèrmia té innombrables avantatges, en comparació amb els sistemes de climatització tradicionals. En primer lloc, és una tecnologia molt eficient, ja que aprofita l’energia gratuïta i renovable present a l’aire. Això redueix significativament el consum energètic, mentre que contribueix a reduir emissions de CO2.

Però potser el seu avantatge més significatiu és l’estalvi que proporciona tant a habitatges com a empreses de tots els sectors i mides. Aquesta tecnologia minimitza el consum d’electricitat autoabastint-se de l’energia generada pels panells solars.

L’energia solar dedicada a l’alimentació de sistemes d’aerotèrmia redueix significativament la factura elèctrica, És especialment durant les estacions de més consum o en aquelles empreses que requereixen aigua calenta per a la seva operativitat. Vegem-ne alguns avantatges i beneficis destacats.

Avantatges i beneficis de l'aerotèrmia

L’aerotèrmia és un sistema de climatització i producció d’aigua calenta que captura l’energia de l’aire i la distribueix per les estances de la casa per generar calor o fred.

El funcionament de l’aerotèrmia es basa en el principi de la termodinàmica. És a dir, en la utilització d’un fluid refrigerant que circula per un circuit tancat per crear una temperatura determinable.

Aquest fluid, que es troba en estat gasós a baixa temperatura i pressió, és passat per un evaporador situat a l’exterior. A continuació, absorbeix la calor de l’aire ambient provocant-ne l’evaporació i el refredament de l’aire.

Addicionalment, el compressor eleva la pressió i la temperatura del fluid refrigerant, passant-ho al condensador, ubicat a l’interior de l’edifici. Per diferència de pressions i temperatures, el condensador cedeix la calor al sistema de calefacció o aigua calenta sanitària.

De forma contrària passa quan les necessitats ambientals són de fred. A l’estiu, el procés s’inverteix perquè extreu la calor de l’interior, l’expulsa a l’exterior i proporciona refrigeració. Aquest nou sistema és molt usat des de petits habitatges fins a grans complexos industrials. Entre els seus principals avantatges hi ha:

Grifo abierto

¡Instala placas solares y ahorra cada mes en tu factura de electricidad!

¡Descubre el potencial de tu tejado en 1 minuto! 

Major eficiència energètica

L’aerotèrmia aprofita l’energia gratuïta de l’aire, el que la converteix en una opció altament eficient en comparació dels sistemes convencionals.

Estalvi econòmic superior

Al reduir el consum d’energia elèctrica, l’aerotèrmia permet un estalvi significatiu a les factures energètiques. Si es combina amb fonts alternatives, com ara l’energia solar autogenerada, es maximitza l’estalvi. Les plaques solars poden abastir fins al 100% de les necessitats energètiques dels equips d’aerotèrmia.

Baixes emissions i empremta de carboni

En utilitzar una font d’energia renovable, l’aerotèrmia contribueix a la reducció d’emissions de CO2 i a la cura del medi ambient. La reducció de la petjada de carboni porta múltiples beneficis a ajudes i subvencions públiques. A més, millora significativament la imatge i la posició de mercat de cara als consumidors.

Versatilitat en climatització

L’aerotèrmia es pot utilitzar tant per climatitzar espais com per produir aigua calenta sanitària, oferint una solució integral. A l’hivern podeu proveir calefacció i aigua calenta per a ús domèstic i industrial. Mentrestant, a l’estiu, l’aerotèrmia és una solució ideal per refrescar ambients i alimentar sistemes de refrigeració.

Quan podem estalviar amb l'aerotèrmia?

L’estalvi que es pot obtenir amb l’aerotèrmia varia segons diversos factors, com ara la zona geogràfica, la mida de l’habitatge i els hàbits de consum. Tot i això, en general, s’estima que l’aerotèrmia pot reduir el consum energètic en un 50-70% en comparació amb sistemes convencionals.

A més de l’estalvi econòmic a les factures d’energia, l’aerotèrmia ofereix altres avantatges que contribueixen a maximitzar l’estalvi a llarg termini. Com que té una vida útil prolongada i requereix un manteniment mínim, els costos associats a l’aerotèrmia són reduïts. Així mateix, alguns governs locals ofereixen subvencions i ajudes per a la instal·lació de sistemes d’aerotèrmia. Aquests ajuts augmenten encara més l’atractiu econòmic d’aquesta tecnologia.

Com es combinen l'aerotèrmia i l'energia solar a l'estalvi d'energia?

La combinació d’aerotèrmia i energia solar és altament beneficiosa per a l’estalvi d’energia. Mentre l’aerotèrmia aprofita l’energia continguda a l’aire, les plaques solars capten l’energia del sol i la transformen en electricitat. Junts aquests sistemes poden cobrir gran part de les necessitats energètiques d’una llar o una empresa.

L’energia solar s’utilitza per alimentar la bomba de calor de l’aerotèrmia, cosa que encara redueix més la dependència de l’electricitat convencional. Durant els mesos més assolellats, la producció d’energia solar és més alta. Per tant, la demanda d’electricitat per a l’aerotèrmia pot ser coberta, majoritàriament, per l’energia solar generada localment.

Al combinar l’aerotèrmia i les plaques solars, s’aconsegueix un sistema de climatització i producció d’aigua calenta eficient, sostenible i autònoma. A més, l’excés d’energia solar produïda es pot injectar a la xarxa elèctrica, generant ingressos addicionals a través de la venda d’excedents.

Sens dubte, l’aerotèrmia i les plaques solars són una combinació ideal per optimitzar el consum elèctric en habitatges i edificis corporatius. L’aerotèrmia ofereix avantatges significatius en termes d’eficiència energètica i estalvi, mentre que les plaques solars donen una font d’energia renovable i sostenible.

ACCIONA Energía combina aquestes tecnologies promovent un sistema energètic més net sense dependre de fonts convencionals. Així podem contribuir a un futur més sostenible i responsable amb el medi ambient.